Zorgvergoeding


Vergoeding 2020

Ook in 2020 kunt u weer terecht voor uw hoortoestel ongeacht bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent. In 2020 werken wij, net als in andere jaren, samen met alle zorgverzekeraars. Alle verzekerde klanten kunnen dus net als in voorgaande jaren weer bij ons terecht.

Het keuzeprotocol Hoorzorg
Vanaf 1 januari 2013 zijn de aanbieders van hoortoestellen in Nederland verplicht te werken volgens een door Zorgverzekeraars Nederland vastgesteld protocol (het keuzeprotocol Hoorzorg). Dit protocol combineert audiologische tests en vragenlijsten. Door deze gestandaardiseerde en objectieve werkwijze zal de slechthorende bij elke audicien die hij/zij raadpleegt hetzelfde type hoortoestel voorgesteld krijgen. De keuze voor een hoortoestel gaat gebeuren op basis van ‘functiegerichte aanspraak’. Dit houdt in: een eenvoudige hooroplossing waar het kan, een complexe hooroplossing waar dat nodig is. Het protocol is hierbij bepalend.

Het protocol werkt als volgt:
Stap A: Met een vragenlijst wordt in kaart gebracht welke beperkingen u zelf ervaart in het horen en verstaan.
Stap B: Er wordt een uitgebreide gehoortest uitgevoerd. Dat was al zo en dat blijft zo.
Stap C: Op basis van de vragenlijst en de gehoortest wordt vastgesteld of u een eenvoudige of complexe ‘zorgvraag’ heeft. Er zijn vijf categorieŽn hoortoestellen: categorie 1 is relatief eenvoudig, categorie 5 het meest complex. Samen met de audicien kiest u vervolgens een hoortoestel uit de toegewezen categorie.

Aanvullende verzekering
Uit de basisverzekering wordt 75% van uw hoortoestellen vergoed. In veel gevallen vergoedt uw zorgverzekeraar nog een deel van de eigen bijdrage als u aanvullend verzekerd bent. Vaak komt u nog steeds op 0 euro eigen bijdrage uit. Dit is per verzekeraar verschillend. Mensen met eenzijdig gehoorverlies komen nu ook in aanmerking voor een hoortoestel. Voorheen was er geen recht op vergoeding als u met het andere oor nog redelijk kon horen. Net als in voorgaande jaren gaat uw eigen risico nog van het te vergoeden bedrag af. Het eigen risico bedraagt  € 385,-.

Wat is hetzelfde gebleven?

De uitstekende service bij De Pool verandert niet! Ook in 2020 staan we weer voor u klaar.